BEST MMO PRIVATE SERVERS
MMORPG, MMOFPS, MMORTS & Another MMO Free Private Servers Game List

Mus63free miễn phí vẫn có đồ xịn

Server info

Experience (Exp) Rates: Fun (1000x-9999x)

Server description

MU S63 FREE -MU keep point, Reset ingame. -MAX Point : 130.000 -Shop có bán : Wing tân thủ, ngọc custom, set FO tất cả class -Event nhận quà theo mốc reset : 100 200 400 555 777 v.v ( reset càng nhiều item càng giá trị nhé ) -Event của GM diễn ra vào cuối tuần ( Drop, Boss, Trả lời câu hỏi, PK Team, PK Sinh tồn v.v ) - Hệ thống Bot Trade đổi đồ đảm bảo chơi free vẫn có item xịn
MU S63 FREE -MU keep point, Reset ingame. -MAX Point : 130.000 -Shop có bán : Wing tân thủ, ngọc custom, set FO tất cả class -Event nhận quà theo mốc reset : 100 200 400 555 777 v.v ( reset càng nhiều item càng giá trị nhé ) -Event của GM diễn ra vào cuối tuần ( Drop, Boss, Trả lời câu hỏi, PK Team, PK Sinh tồn v.v ) - Hệ thống Bot Trade đổi đồ đảm bảo chơi free vẫn có item xịn
MU S63 FREE -MU keep point, Reset ingame. -MAX Point : 130.000 -Shop có bán : Wing tân thủ, ngọc custom, set FO tất cả class -Event nhận quà theo mốc reset : 100 200 400 555 777 v.v ( reset càng nhiều item càng giá trị nhé ) -Event của GM diễn ra vào cuối tuần ( Drop, Boss, Trả lời câu hỏi, PK Team, PK Sinh tồn v.v ) - Hệ thống Bot Trade đổi đồ đảm bảo chơi free vẫn có item xịn

Make your server top for free add banners to any websites